Concurs pentru ocuparea functiei de manager (persoana fizica)

Consiliul de administratie al Spitalului Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi organizeaza in temeiul prevederilor art. 177, art. 187 alin. (10) lit. b) din Legea nr.9512006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, concurs pentru ocuparea functiei de manager, persoana lizica, pe o perioadd de 4 ani, la Spitalul Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu Iasi.
Concursul se va desfasura potrivit Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica la spitalele publice aflate in subordinea Consiliului Judelean Iasi, aprobat prin Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 423/19.05.2017, modificata si completata cu Dispozitia Presedintelui Consiliului Judetean Iasi nr. 246105.02.2020.

Mai multe informatii si detalii in documentul atasat.