Info

Gărzi luna iulie 2015

Gărzi iulie 2015 în documentul de mai jos

Anunț concurs posturi vacante definitiv

ln baza aprobarilor nr. 17525/18.06.2015, nr.114142/27.04.2015 si nr. 13236/13.05.2015
date de CJ lasi, spitalul organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor funcții vacante definitiv:
-2 posturi de kinetoterapeut;
-4 posturi de asistenta medicina generala;
-1 post de economist II
-4 posturi de infirmier;
-6 posturi de ingriiitor.

Ultima zi pentru depunerea dosarelor de inscriere este ziua de 27.07.2015.

Detalii în documentul de mai jos

Rezultate finale concurs 15.06.2015

Rezultate finale la concursul din 15.06.2015 în documentul de mai jos

Rezultate probă scrisă concurs 15.06.2015

Rezultate probă scrisă concurs 15.06.2015 în documentul de mai jos

PV selecție dosare concurs 15.06.2015

Proces Verbal selecție dosare pentru concursul din 15.06.2015 în documentul de mai jos

Completare ROI

ln baza hotararii Comitetului Director din ziua de 05.06.2015, la art. 65 alin. 1 se adaugata urmatoarea obligatie:
-medicii de garda vor purta permanenat asupra lor telefonul de serviciu si vor raspunde imediat la toate apelurile primite in timpul orelor de garda.
-nepurtarea telefonului de seruiciu si neraspunderea prompta la apelurile primite in timpul orelor de garda constituie abatere deosebit de grava si se sanctioneazad isciplinacr onform prevederilor legale.

Documentul complet poate fi accesat mai jos

Gărzi iunie 2015

Gărzi iunie 2015 în documentul de mai jos

Reorganizare concurs medic Oftalmolog

Reorganizare concurs medic Oftalmolog in documentul de mai jos

Tematica si bibliografie pt concursul din 15.06

Tematica si bibliografie pt concursul din 15.06 in documentul de mai jos

Rezultat concurs medic oftalmolog

Rezultat concurs medic oftalmolog în documentul de mai jos